Ľahký keramický betón – Keramobetón

Keramobetón = rovnaká pevnosť, nižšia hmotnosť, tepelno izolačné vlastnosti

Ľahký keramický betón – Keramobetón je betón s prímesou ľahkého keramického kameniva Leca Keramzit. Toto kamenivo dáva betónu výnimočné vlastnosti ako:

  • termoizlolačné vlastnosti
  • zvukovoizolačné vlastnosti
  • nižšiu hmotnosť
  • rovnaku odolnosť a trvácnosť ako klasické betóny
  • lepšiu opracovateľnosť
  • vytvára výbornú mikroklímu

Ľahký keramický betón pri dotyku s ním príjemne hreje, nie je chladný, je zdravotne neškodný, plne reciklovateľný, znižuje náklady na dopravu, prevoz. Takýto betón nachádza široké uplatnenie pri stropných konštrukciách, kde dodáva tepelno a zvukovo izolačné vlastnosti, vytvára príjemnú mikroklímu pri súčasnom znížení objemovej hmotnosti betónu, čo má priaznivý vplyv na statické zaťaženie.

Nachádza uplatnenie aj pri rekonštrukciách a prestavbách, kde statici riešia problém odstránenia dreveného stropu a jeho nahradenia pevnejším betónovým, pričom sa nesmú preťažiť existujúce stenové konštrukcie. Pri použití ľahkého keramického betónu LC 16/18 – 1,6 a I nosníkov z profilovaných plechov je hmotnosť stropnej konštrukcie nižšia oproti klasickému betónu až o 150 kg na m2.

Spolupracujúce betonárne

 

Comments are closed