Športoviská, ihriská

Ľahké keramické kamenivo KERAMZIT Leca  je vhodné použiť všade tam, kde sa vyžadujú kvalitné zazelenané plochy. Keramzit spevní povrch a súčasne plní aj dokonalú odvodňovaciu úlohu trávnatej plochy. Keramzit zabezpečí taktiež rast buriny a prevzdušní zeminu.  Ľahké keramické kamenivo Keramzit sa aplikuje v dvoch, alebo v troch vrstvách podľa náročností využívania. Keramzit sa používa na dokonalú úpravu a spevnenie športovísk aj bez zazelenaných plôch.

Keramzit je vhodný pre

  • dokonalé trávnaté plochy v okolí domov
  • športoviská
  • ihriská
  • golfové ihriská
  • futbalové ihriská
  • tenisové kurty
  • bežecké dráhy

Comments are closed