Násypy – výplne pre oporné múry

Zníženie záťaže materiálu, ktorý je používaný ako zásyp oporných múrov v mostových konštrukciách, pôsobí na redukciu síl pôsobiacich na múr. Keramzit vysypaný za takúto konštrukciu znižuje silu pôsobiaceho tlaku až o 75 %. Zníženie tlaku umožňuje získať značné úspory v rámci konštrukcie objektu – v takomto prípade sa použije menej ocele a betónu.

Okrem toho keramzit ako dobre priepustný materiál odvodňuje   priestor za konštrukciou. Efektívne odvodnenie dažďovej vody a podzemných vôd má rovnako vplyv na zníženie síl pochádzajúcich z výplne.

V situáciách, keď sa za daným objektom nenachádza voda, zvyšuje sa trvanlivosť takejto konštrukcie.

 

Comments are closed