Keramzit – Geotechnické aplikácie

Ľahké keramické kamenivo Leca má veľké a rozsiahle použitie v Geotechnike, ako pri pozemných stavbách, tak aj pri cestných stavbách.

ZNÍŽENIE ZÁŤAŽE NA SLABÉ PÔDNE PODLOŽIE

Niektoré pôdne podložie so slabou nosnosťou môže podliehať konsolidácii aj pri nie príliš veľkom zaťažení. Hĺbka prepadu takéhoto podložia môže mať až niekoľko metrov. Umiestnenie akýchkoľvek objektov na takomto type podložia si vyžaduje finančne náročné spevnenie podložia, špeciálne základy alebo výmenu pôdy do úrovne základovej pôdy. Odstránením príslušnej vrstvy pôdy, ktorá je ťažká a má slabú nosnosť, a následným použitím keramzitu na miesto tejto pôdy, získame možnosť dodatočného zaťaženia pôdneho podložia hneď po výmene pôdy a bez zbytočných obáv o jeho prílišnú konsolidáciu.

CESTNÉ NÁSYPY

Výstavba násypov na podloží so slabou nosnosťou si vyžaduje vysoké finančné náklady, ktoré sú spojené so spevnením alebo výmenou podložia. Najčastejšími metódami spevňovania podložia pod cestnými násypmi sú rôzne typy pilierov, studní alebo injekčných metód. Stáva sa, že pôda ma takú slabú nosnosť, že je veľmi ťažké vôbec použiť zariadenia slúžiace na inštaláciu pilierov.Nahradením časti pôdy so slabou nosnosťou keramzitom v súlade so zásadami opísanými v časti „Zníženie záťaže na slabé pôdne podložie“ získame možnosť urobiť cestu tak, aby sme sa neobávali o nárast poklesu podložia.

ROZŠÍRENIE NÁBREŽIA

V prípade výstavby nábreží sa častokrát stretávame s veľkými ťažkosťami pri výstavbe základov konštrukcie. Koryto rieky alebo breh jazera sa postupom času menia. Na brehoch sa ukladajú   nánosy rastlín, znečistenie, ktoré so sebou prináša prúd vody a pod. Umiestnenie ťažkých základov na takomto podloží je veľmi ťažké a drahé, preto je pri projektovaní konštrukcie takéhoto typu nevyhnutné myslieť na zníženie redukovania záťaže.Keramzitový klin na mieste naturálnej pôdy zaisťuje zmenšenie tlaku na múr a rovnako zabezpečuje zníženie zaťaženia na pôdu pri brehu. Redukcia zaťaženia umožňuje zmenšiť hmotnosť konštrukcie a chráni povrch nového nábrežia pred deformáciou.

TUNELY A PRIEPUSTY

Prikrytie tunelov a priepustov je jednou z koncových fáz výstavby takýchto konštrukcií. Zníženie hmotnosti pôdy, ktorou sa tunel prikrýva, umožňuje zmenšenie prierezov konštrukcie. Použitie   keramzitu niekoľkonásobne znižuje zaťaženie. Okrem toho, že umožňuje lepšie odvodnenie terénu nad tunelom, poskytuje aj zníženie zaťaženia vďaka rýchlemu odvádzaniu dažďovej vody.

LINEÁRNA DRENÁŽ

Rýchle a efektívne odvádzanie dažďovej vody z jazdného pruhu a krajnice je garanciou bezpečnosti premávky a dlhej životnosti cesty. V súčasnosti sa tento problém rieši výkopom   priekop pozdĺž ciest. Priekopy zaberajú miesto, obmedzujú možnosť výstavby chodníkov, vyžadujú si čistenie a kosenie, ale najmä v prípade nehody zväčšujú nebezpečenstvo úrazov cestujúcich. Čoraz populárnejším populárnejšou formou riešenia tohto problému sa stávajú tzv. „francúzske drenáže“. Nie je to nič iné ako priekopa vyplnená keramzitom a prikrytá priepustným povrchom alebo pôdou. Takáto drenáž skutočne zachytáva vodu a odvádza ju, pričom je možné na nej vybudovať chodníky a v prípade nehody nedochádza k prevráteniu vozidla v priekope.

 

 

 

Comments are closed