Izolácia energovodov

Ľahké keramické kamenivo možno spoľahlivo použiť ako tepelnú izoláciu energovodov.

Pri kladení potrubia do pôdy je nevyhnutné zabezpečiť stabilnú pozíciu potrubia a a chrániť ho pred vplyvom vonkajších okolností. Splnenie týchto podmienok môže byť veľmi ťažké v prípade, že potrubie alebo inštalačný kábel je uložený v pôde s nízkou nosnosťou alebo pôdou, ktorá je   príliš mokrá. Vykonávanie zemných prác v takejto pôde narúša prirodzené rozvrstvenie pôdnych vrstiev. V niektorých prípadoch sa nevyhnutným môže stať budovanie lavičiek, ktoré dodatočne zaťažujú pôdu a v spojení s hmotnosťou inštalačných káblov môže prispievať k nerovnomernému poklesu potrubia.

Následkom môže byť prepadanie alebo rôzne havárie. Inštalácia potrubia do výplne z keramzitu znižuje zaťaženie podložia a eliminuje možnosť prípadného poklesu potrubia. Keramzit navyše poskytuje tepelnú izoláciu potrubia, čím zabraňuje pôsobeniu mrazu na potrubie.

Problémy so zachovaním vhodného spádu sa najčastejšie prejavujú pri napojení nových používateľov do už existujúcej siete.

 

Comments are closed