Dodatočná izolácia základov

Ľahké keramické kamenivo – Keramzit Leca je možné použiť aj na doatočnú tepelnú izoláciu základov a to ako pri prízemných stavbách, bungalovoch, tak aj pri podpivničených rodiných domov, prípadne iných objektov.

Výhodou takejto dodatočnej zolácie základov, alebo tepelnej izolácie stien pivníc je, že nie sú nutné veľké práce, ktoré by znemožnili bežné fungovanie domu, alebo objektu, kde sa dodatočná tepelná izolácia základov vykonáva. Nespornou výhodou je taktiež suchý proces celej tepelnej izolácie a rýchlosť prevedenia. Technické prevedenie takejto tepelnej izolácie stien pivníc, alebo základov je maximálne jednoduché a nevyžaduje žiadne špeciálne postupy.

Na dodatočnú tepelnú izoláciu základov a stien pivníc sa používa ľahké keramické kamenivo – Keramzit Leca M vo frakcii 4 -8 mm.

Toto prevedenie nesporne prináša lepšie tepelno izolačné vlastnosti celého objektu, alebo domu, kde je vykonané. Ihneď po dokončení je plocha okolo domu, alebo objektu kde sa izolácia vykonávala plne pochôdzná, prípadne pripravená na dekoratívne prevedenie.

Takáto dodatočná tepelná izolácia neprináša žiadne zmeny v samotnom statickom prevedení budovy, alebo domu.

 

Comments are closed