Ohrev vody – fotovoltaika

Ohrev vody 2Ohrievače vody RLX ACDC/M+K(KW) predstavujú nové technické riešenie
ohrevu vody pri využití ekologicky čistých zdrojov energie. Pre ohrev
vody sa využíva energia slnka, ktorá pomocou fotovoltaických článkov
vyrába jednosmerný elektrický prúd, ktorý zohrieva vodu v zásobníku.
Originálnym riešením je napojenie na fotovoltaické panely, pri ktorom
nevznikajú žiadne straty elektrickej energie a preto zariadenie pracuje
veľmi efektívne, pričom je zabezpečená tepelná ochrana a bezpečná
regulácia celého systému.

Jednoduchosť a variabilita umiestnenia fotovoltaických panelov, ich bezúdržbová prevádzka a veľmi jednoduché prepojenie so zásobníkom vody pomocou tenkého elektrického kábla dáva prakticky neobmedzené možnosti
využitia zariadenia v rodinných a panelových domoch, ako aj v priemyselných objektoch.

Z celospoločenského hľadiska sa jedná o výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

salaveteploVyužitie fotovoltaických panelov na ohrev vody je ekologická výroba
elektrickej energie, ktorú si v plnom rozsahu spotrebováva priamo
výrobca. Nie sú potrebné žiadne povolenia na pripojenie a nemusia sa
nakupovať daľšie prídavné zariadenia. Je to zatiaľ najefektívnejšie a
bezstratové využitie ekologickej elektrickej energie z fotovoltaických panelov.

Možnosti ohrevu
Intenzitu slnečného svetla ovplyvňuje počasie a ročné obdobia, preto je
slnko v pozemských podmienkach nestály zdroj energie. Hybridné ohrievače
dokážu zohrievať vodu slnečným žiarením alebo kombináciou slnka a
stálych zdrojov energie (elektrina zo siete). Hybridné ohrievače vody RLX
ACDC/M+K sú určené na predohrev a ohrev vody.

Comments are closed